Ravjagt med og uden Ravlygte

Ravjagt har altid haft en plads i historien i de nordiske lande og i Danmark er der de seneste år sket en meget kraftig vækst i antallet af Ravjægere. Arkæologer har tit været uenige om ravets betydning for de nordiske landes økonomi men der er ingen tvivl om det har haft stor betydning helt fra den tidlige bronzealder og langt op i vikingetiden. Nu er det for nogle år siden bevist at det meste af det rav, som de gamle grækere, etruskere og romere higede efter kommer fra vore breddegrader. Ravet stod i en meget høj kurs og blev sikkert betragtet som en eksotisk luksusvare omkring vikingetiden. Ser vi på vore dage og går små 10 år tilbage så foregik Ravjagten uden Ravlygter og det nærmeste lygte vi kom var dem der søgte Rav om natten og de medbragte en almindelig lommelygte. De seneste år har udvilklingen indenfor Ravlygter været stor og især efter vi startede en produktion af Ravlygter her i Danmark. Interessen for at komme ud i naturen har aldrig været større end idag og er man ikke lige til motion i et fitness center så er turene på stranden et alternativ. Ravjagt om dagen har dog nogle store udfordringer da ikke alt Rav ligner Rav og det kan derfor være meget svært at spotte nogle stykker Rav - især hvis nuancen kommer over i de mørke farver, hvilket desværre gør vi mange gange overser det Rav der ligger lige for øjnene af os men det problem vil du ikke opleve når du går på Ravjagt i mørket med en Ravlygte, dog vil du opleve at ikke alt Rav reflekterer den samme gule farve da den kan variere en del afhængig af typen af Rav. Her kommer de forskellige modeller Ravlygter i spil da feks. Crystal Clear vil få selv det mest mørke Rav med dårlig reflektionsevne til at reflektere i en pæn gul farve og selv de helt små stykker vil træde meget klart frem i sandet.


Rav kesen - det fantastiske redskab

Når vi går på strandene er især et redskab vigtigt og det er Rav-kesen og den bruges uanset om der er lyst eller vi udnytter mørket til Ravjagt sammen med vores Ravlygte. Rav-kesen findes i mange udformninger men i mangel af bedre kan man bruge et helt almindeligt dørslag monteret på et kosteskaft men da priserne på Rav-keser ligger i den billige ende vælger de fleste dog at købe en af de modeller der allerede findes i handlen. Rav-kesen er normalt forsynet med et fast skaft men der findes også modeller med teleskop skaft og det er ret smart da disse ikke fylder ret meget når de skal transporteres til stranden. Rav-keser med teleskop skaft findes i flere modeller, hvor det udelukkende er længden der varierer.

Ravlygten - det endnu mere fantastiske redskab

Ravlygten - ja vil du gå på Ravjagt i mørket så skal der bruges en Ravlygte, selvfølgelig kan man gøre som i gamle dage hvor man brugte en lygte med hvidt lys men det er 100 gange lettere med en Ravlygte da Ravet vil reflektere et gult lys som kan kan se på lang afstand. Ravlygter findes i mange udgaver, hvor de almindelige Ravlygter er dem vi kalder Pro Ravlygter og de har alle et kraftigt centreret lys som gør dem velegnede til at lyse i vand og langt på land dog kan de ikke lyse særligt bredt med mindre man vælger de store Pro Ravlygter på mere end 100w.
Der findes dog yderst kraftige Ravlygter, som både lyser langt og bredt og de kraftigere af dem er de meget populære Bright Power Ravlygter som er meget lysstærke med et kraftigt koncentreret lys. En Brightpower er det samme som en Pro Ravlygte, blot meget kraftigere.
I serien af Ravlygter der gør Ravjagten meget lettere finder man de yderst populære Crystal Clear Ravlygter som er blevet meget populære da Ravet bliver næsten selvlysende når Ravlygtens lys bliver reflekteret i Ravet. Disse Ravlygter er i dag vores mest populære Ravlygter.

Ravjagt er for hele familien

Ravjagt kan alle deltage i men især børnene syntes det er en sjov leg samt hyggeligt at komme til stranden sammen med mor og far eller måske bedsteforældrene. I mørket er de fleste ishuse og andre ting der trækker i børnene lukket og de skal i stedet forholde sig til mørket og selvfølgelig skattejagten og børn der selv finder Rav har denne oplevelse til at sidde længe og de vil ofte berette om deres Ravjagt og det Rav de fandt - især hvis far og mor ikke fandt noget. Samtidig kommer børnene væk fra de dagligdags ting som kan trække i os alle - mobiltelefoner og tablets samt mange andre ting der ikke findes ved stranden og når førtst Ravjagten er startet har de glemt alt om mobiltelefonen.

Hvad er Rav og hvor kommer det fra ?

Rav er forstenet harpiks af bl.a. Guldlærk. En betingelse for, at der dannes rav, er at harpiksen ender i havet og ligger der i mindst 30-50 millioner år. Først efter denne lange iltfrie proces med trykpåvirkninger, hvorved plantesaften forandrer sig, og olieindholdet reduceres, dannes det rigtige ægte rav. Overgangsformerne mellem harpiks og ægte rav kaldes kopal. Dette materiale er mere porøst, så man kan knække flager af med en negl. Verdens ældste rav er 235-231 millioner år gammelt, og det er fundet i Østrig og Bayern. Danmarks ældste rav er fundet på Bornholm og er 170 millioner år gammelt. Densiteten af rav er i gennemsnit 1,05 g/mL, dvs. kun en anelse højere end densiteten af havvand, hvilket betyder at jo mere saltholdig vandet er jo bedre vil Ravet flyde i vandet. Rav flyttes derfor let rundt af vandmasser i bevægelse. Rav, der er fundet som opskyl på en strand, anses for at være finere end rav gravet ud af jorden. Hvis man er heldig, kan man finde fossiler af insekter i ravklumper, hvilket øger værdien betragteligt. Rav kan brænde og giver derved en dejlig duft lidt som en frisk adventskrans. Når man gnider på rav udvikles statisk elektricitet. Når ravet udnyttes til smykker bliver det tit opvarmet og senere slebet og poleret. Alt efter hvilken opvarmningsmetode man anvender, kan man skabe forskellige farver og sprængningsmønstre. Kontakten med huden holder ravet fint blankt, mens det bliver mat og kedeligt af at blive efterladt i en skuffe. Helt siden oldtiden har mennesket anvendt rav og ravsmykker som betalingsmiddel og siden dengang har ravet haft en rolle som vidundermiddel mod alskens dårligdomme. (uddrag fra wikipedia.org)

Hvorfor lyser Ravet når man bruger en Ravlygte ?

Når du bruger en Ravlygte i mørket så vil Rav og en hel del andre materialer reflektere i forskellige farver og efter lidt tid får du hurtigt sporet dig ind på hvad der er hvad så du ikke får fyldt lommerne med døde krabber og andre sjove ting fra stranden. Nogle bruger betegnelsen at 'Ravet lyser' men det er forkert da det er en refleksion du ser fra Ravet og mange andre ting på stranden. Lad os gennemgå mange af de emner der vil reflektere på stranden så du har en fornemmelse af hvad du skal kikke efter men du vil helt sikkert i starten tage mange ting med hjem der ikke er Rav og det er helt normalt. Rav som er det vi er interesseret i reflekterer en farve der er lys gul og her taler vi om en almindelig Ravlygte og ikke dem vi producerer som får Ravet til at reflektere gult til mørkegult. Disse emner indeholder mikroorganismer som sender et lys tilbage 'refleksion'og sammensætningen af disse mikroorganismer bestemmer farven. Man kan til en vis grad ændre på den farve ved at ændre på den bølgelængde som Ravlygten lyser med og for Rav ændrer vi netop på bølgelængden for at få en mere gul refleksion, hvilket gør det meget lettere at se Ravet. Bølgelængden er ikke alt da man også ved at ændre vinklen på det lys Ravlygten har kan påvirke måden man ser refleksionen på. Vi producerer bla. lygter til diskoteksbrachen så der kan detekteres feks. heroin og til jægere der bruger disse til søgning af blod ved anskudte dyr. Det er som sådan en 'Ravlygte' vi ændrer bølgelængde og vinkel på.

 • Dette vil blive reflekteret i gule nuancer
  • Nogle plastic typer
  • Nogle mindre larver
  • Cigaret skod
  • Byggeskum
  • Rav
 • Dette vil blive reflekteret i violette nuancer
  • Nogle konkylier
  • Nogle skaller
  • Noget plastic
 • Dette vil blive reflekteret i røde nuancer
  • Nogle skaller
  • Nogle sten
  • Noget tang
 • Dette vil blive reflekteret i orange nuancer
  • Nogle søpindsvin
  • Noget tang
  • Vættelys

Ravets historie

Rav førtes til Sydskandinavien med istidens gletsjere, og ved kysterne indsamlede oldtidens folk det gule og tilsyneladende uforgængelige stof. Ravets evne til gnistrende udløsning af statisk elektricitet har givetvis næret troen på stoffets magiske kræfter. Anvendelsen af rav som smykkemateriale begyndte samtidig med rensdyrjægernes kolonisation af Sydskandinavien i slutningen af istiden. Fra Hamburg-kulturen foreligger bl.a. en gennemboret ravskive fundet på bopladsen Meindorf ved Hamburg. Aflange, klumpede hængesmykker, ofte med indridset ornamentik, optræder bl.a. på Maglemose- og Ertebøllebopladser 9000-3900 f.Kr. Til jægerstenalderen dateres også et lille antal dyreformede hængesmykker (et elghoved, en fugl og flere bjørne). De tolkes som totemsymboler og er de eneste kendte eksempler på plastisk figurativ kunst fra stenalderen i Danmark. Ravperler findes ofte i bondestenalderens grave. Ved Dragsholm har man udgravet skelettet af en mand, som lå begravet med klynger af ravperler fastgjort til bryst og arme. I danske moser kendes også talrige fund af ravdepoter med tusindvis af smykker, nedlagt som ofre til guddommelige magter i bondestenalderen. Fra Danmarks bronzealder kendes kun få smykker af rav. Måske anvendtes materialet da til røgelse, jf. ty. Bernstein og sv. bärnsten, egl. 'brændesten'. I hvert fald viser fund af naturrav og småklumper af rav i urnegrave, at der også i bronzealderen er foregået en livlig indsamling af rav. Som andre materialer med begrænset forekomst (fx flint, metal) blev rav gennem hele oldtiden distribueret vidt omkring i Europa. I bronzealderen nåede ravet til Middelhavslandene og dukkede op i de mykenske skaktgrave omkring 1600 f.Kr. I Norditalien skabte etruskiske og romerske kunsthåndværkere raffinerede billedskærerarbejder af rav importeret fra Østersøegnene. I danske jernaldergrave ses ravperler ofte kombineret med glasperler i fornemme kvinders brystkæder, og fra våbenoffermoserne foreligger store amuletperler, som krigere har båret ophængt ved sværdskeden. I middelalderen var rav yndet til fremstilling af bedekranse. I 1200-t. fik Den Tyske Ridderorden monopol på indsamling og handel med rav fra de rige østbaltiske forekomster. Der stiftedes ravsliberlav, først i Brügge og senere i Lübeck og Danzig, og da efterspørgslen på bedekranse faldt efter Reformationen, blev rav i stedet anvendt til kunsthåndværk (fx skåle, lysestager, møbelindlægninger). I løbet af 1800-t. mekaniseredes udvindingen af rav i de østbaltiske ravlejer, og den årlige produktion i den største mine ved Palmnicken i Samland (Rusland) nåede i 1895 op på 600.000 kg. Heraf anvendtes 90% til fremstilling af lak og fernis, resten til fremstilling af bl.a. smykker, pibemundstykker og skafter til papirknive. Ravminen ved Palmnicken er stadig i funktion, men hovedparten af det rav, som i dag handles på verdensmarkedet, stammer fra Polen og Litauen. Rav fås fra Danmark, sjældnere fra Myanmar (Burma) og Italien. Endvidere er der fundet større forekomster i Den Dominikanske Republik; dette rav er særlig rigt på dyre- og planterester. (uddrag fra lex.dk)

 

Ravjagt

Her finder du yderligere information om vores Ravlygte modeller og du er velkommen til at kontakte os på 71711171

Her finder du det som i daglig tale kaldes almindelige Ravlygter og ens for dem alle er et centreret lys med begrænset bredde.
Bright Power er en videreudvikling af de professionelle Ravlygter hvor vi har øget styrken i Ravlygtens center væsentligt.
Crystal Clear er en videreudvikling af Pro Yellow, hvor vi har øget Ravlygtens center væsentligt, det er i dag vores mest solgte Ravlygter.
Information omkring hvad du skal se efter inden du køber din første Ravlygte så du får mest ud af Ravjagten.
Sådan ser du om det er Rav med Ravlygten

Brug af Ravlygte | Brug af Rav-kese | Ravjagt

© 2024 Ravfund.dk | Østre Fælledvej 16 | 9400 Nørresundby | 71711171 | CVR:13206279 | UV lygter bedst i test