Information om ProYellow


Vores Pro Yellow Ravlygter adskiller sig fra en traditionel Ravlygte da vi har ændret den bølgelængde som Ravlygten lyser
med og på den måde får vi Ravet til at reflektere i en anden farve som i dette tilfælde er en mørk kraftig gul farve.

Vores Pro Yellow Ravlygter er mage til vores Pro Ravlygter bortset fra bølgelængden og måden Ravet reflekteres på så en
75w Pro og en 75w Pro Yellow har samme mænge lys dog vil vores øjne ikke kunne opfatte lyset på samme måde da
bølgelængden er lavere for en Pro Yellow og det ser vi som svagere lys men Ravet vil reflektere på helt den samme
afstand for de to lygter med den forskel at Ravet vil være noget mere gult med en Pro Yellow Ravlygte.

Når du bruger en Pro Yellow i vand vil du opleve den har en lidt mindre gennemtrængningskraft.

© 2021 Ravfund.dk